Home – Podcasts over aanbesteden

‘Alles over aanbesteden’ is dé podcast voor inkopers en inschrijvers. Deze site is een initiatief van Octavia Siertsema en Peter Streefkerk.

In open gesprekken gaan wij, Octavia en Peter, in op een breed scala aan onderwerpen over aanbestedingen/tenders: de aanbestedingsleidraad en andere aanbestedingsdocumenten, geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria, proportionele criteria, helder schrijven, publiceren via TenderNed en Negometrix, vragenrondes, Nota van Inlichtingen, EMVI, (voornemen tot) gunning en afwijzing, bezwaar maken, juridische aspecten en heel veel meer.

Met onze podcasts ‘Alles over aanbesteden’ willen wij bijdragen aan het verbeteren van het vaak wat negatieve beeld over aanbestedingen. In een aanbesteding is er aan beide kanten bij zowel inkopers als verkopers vaak veel onbegrip en veel onduidelijkheid. Wij willen dit beeld verduidelijken, nuanceren en waar mogelijk verbeteringen voorstellen. Met als doel alles wat met aanbestedingen te maken heeft open en toegankelijk maken, barrières slechten, meer begrip voor de andere kant van de tafel creëren en achtergronden toelichten.

Podcast 6: Kan niet waar zijn? – deel 1

Deze nieuwe podcast is geïnspireerd door het programma ‘Kanniewaarzijn’ van BNN/VARA en gaat over absurde of hilarische situaties die voortkomen uit de aanbestedingsregelgeving in het algemeen en het gedrag van aanbestedende diensten en inschrijvers in reactie daarop. Omdat we genoeg stof hebben om meerdere afleveringen te vullen, hebben we deze podcast deel 1 genoemd. Wordt dus vervolgd.

Podcast 5: Een aanbesteding intrekken, waarom en hoe doe je dat?

Bij aanbestedingen gaat het vaak goed, soms fout en dan ook goed fout. En dan zit er niets anders op dan de stekker uit een aanbesteding te trekken. Maar hoe doe je dat nu precies, zo’n aanbesteding intrekken. Waar moet je dan op letten? In deze podcast staan we stil bij het soms onvermijdelijke en waarom je dat intrekken beter zo snel mogelijk kunt doen als er iets niet blijkt te kloppen.

Podcast 4: PONT vormt basis aanbesteden

PONT staat aan de basis van alles wat met aanbesteden te maken heeft. Samen vormen de vier letters van de afkorting PONT de kortst mogelijke samenvatting die je van de aanbestedingsregels kunt geven. Nieuwsgierig geworden naar waar PONT voor staat? Luister dan naar deze podcast.

Podcast 3: Inkoper versus verkoper

In deze podcast staan we stil bij de relatie tussen inkoper en verkoper bij het aanbesteden. Wat zijn de verschillende invalshoeken? Welke aspecten spelen bij inkoper versus verkoper een rol? En hoe kun je daar aan beide kanten van de tafel iets aan doen? Vanzelfsprekend zijn wij benieuwd hoe jullie als inkoper en verkoper hier tegenaan kijken. Laat het ons weten na beluistering van de podcast.

Podcast 2: Kun je de kabinetsformatie aanbesteden?

Het formeren van een kabinet, zouden we dat niet moeten aanbesteden? Vanuit het oogpunt van transparantie en herstel van vertrouwen. Hoe zou zo’n aanbestedingsproces verlopen? Welke vragen komen daar dan bij aan de orde? In deze podcast onze ideeën en suggesties voor deze aanbesteding.

Podcast 1: Is aanbesteden eerlijk?

Of aanbesteden eerlijk is, komt aan bod in deze podcast. Welke elementen spelen daarin een rol? Is het van belang of je een zittende of een nieuwe, onbekende leverancier bent? Of is dat juist niet van belang? Luister en laat ons weten hoe jij daar tegenaan kijkt!

Podcast 0: Introductie

Met deze podcast introduceren wij, Octavia Siertsema en Peter Streefkerk, onze podcastserie ‘Alles over Aanbesteden’. Dé podcast voor inkopers én verkopers. In deze podcastserie bespreken wij laagdrempelig een breed scala aan onderwerpen over aanbestedingen/tenders. Met onze podcasts willen wij bijdragen aan het verbeteren van het vaak wat negatieve beeld over aanbestedingen en inkopers en verkopers op een meer constructieve manier met elkaar in gesprek laten gaan.

Wilt u citeren van onze podcast?

De Juridische Leidraad verwijst niet expliciet naar de correcte citeervorm van podcasts. Wel geeft deze leidraad aan dat je podcasts kunt zien als een combinatie van een interview – wegens het discussie-element – en een online publicatie.
Als u uit onze podcast wit citeren, en dat vinden wij prima, gebruik dan alsjeblieft wel de volgende de citeerwijze:
{naam van de spreker}, in: Octavia Siertsema en Peter Streefkerk in ‘{titel van de podcast}’ Podcast {nummer}, website : allesoveraanbesteden.nl