Home – Podcasts over aanbesteden

‘Alles over aanbesteden’ is dé podcast voor inkopers en inschrijvers. Deze site is een initiatief van Octavia Siertsema en Peter Streefkerk.

In open gesprekken gaan wij, Octavia en Peter, in op een breed scala aan onderwerpen over aanbestedingen/tenders: de aanbestedingsleidraad en andere aanbestedingsdocumenten, geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria, proportionele criteria, helder schrijven, publiceren via TenderNed en Negometrix, vragenrondes, Nota van Inlichtingen, EMVI, (voornemen tot) gunning en afwijzing, bezwaar maken, juridische aspecten en heel veel meer.

Met onze podcasts ‘Alles over aanbesteden’ willen wij bijdragen aan het verbeteren van het vaak wat negatieve beeld over aanbestedingen. In een aanbesteding is er aan beide kanten bij zowel inkopers als verkopers vaak veel onbegrip en veel onduidelijkheid. Wij willen dit beeld verduidelijken, nuanceren en waar mogelijk verbeteringen voorstellen. Met als doel alles wat met aanbestedingen te maken heeft open en toegankelijk maken, barrières slechten, meer begrip voor de andere kant van de tafel creëren en achtergronden toelichten.

Podcast 13 – Fouten maken is menselijk, ook bij aanbesteden

Fouten maken is menselijk. Dat hoort bij het leven. Ook bij aanbesteden zie je het dus vaak genoeg gebeuren. Daarom is het belangrijker om je te concentreren op de oplossingen en te leren van je fouten voor de toekomst. Over welke fouten hebben we het dan bij zowel inschrijvers als aanbestedende diensten? Hoe ga je ermee om als ze zich voordoen? Hoe flexibel kun je als aanbestedende dienst zijn bij het herstellen van fouten? En zijn inkopers misschien bang om zich flexibel op te stellen? Allemaal vragen waarop we in deze podcast het antwoord geven.

Podcast 12 – Kwaliteit: niet sexy, wel noodzakelijk

Kwaliteit als onderdeel van de gunningsmethodiek Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding (BPKV), zowel aanbestedende diensten als inschrijvers worstelen heel vaak met dit onderwerp. Welke vragen stel je als aanbestedende dienst over kwaliteit en hoe formuleer je die vragen? Waar dien je als inschrijver op te letten als je vragen over kwaliteit beantwoordt? Hoe verminder je als aanbestedende diensten de subjectiviteit bij het beoordelen? In deze podcast behandelen we deze en andere vragen over kwaliteit.

Podcast 11 – Het Nederlands kampioenschap tekstschrijven

Onze collega Theo van der Linden noemt het inschrijven op een aanbesteding weleens gekscherend ‘Het Nederland kampioenschap tekstschrijven’. Heeft hij daar een terecht punt? Hoe gaan inschrijvers om met de teksten in hun offertes? Schrijven ze die zelf of besteden ze dat uit aan professionele tekstschrijvers? En als die teksten worden gebruikt, herkennen aanbestedende diensten dat? Herkennen ze de reclameteksten, de teksten zonder inhoud en de loze beloften? Allemaal vragen die in deze podcast aan de orde komen

Podcast 10 – Kerncompetenties en referenties

In de selectiefase van een aanbesteding vraagt de aanbestedende dienst naar kerncompetenties en bijbehorende referenties. Een enorm belangrijk onderdeel van deze aanbestedingsfase omdat het voor een groot deel bepaalt of inschrijvers door mogen naar de volgende fase van de aanbesteding. Daarom lichten we in deze podcast toe wat beide begrippen inhouden, beantwoorden we een aantal relevante vragen over de uitwerking ervan en staan we stil bij de aandachtspunten voor inschrijvers.

Podcast 9 – Het belang van vragen stellen aan de aanbestedende dienst

Volgens Peter Streefkerk de belangrijkste podcast vanuit Octavia Siertsema: vragen stellen aan de aanbestedende dienst. Wat is het belang van vragen stellen? En speelt de toon daarbij een rol? Hoe formuleer je de te stellen vragen? Stel je alle vragen of soms juist niet? Allemaal onderwerpen die, met de nodige voorbeelden, in deze podcast aan de orde komen. 

Podcast 8 – Opportunistische inschrijvers, bluffend inschrijven

Waarom wil Peter het hier graag over hebben? Komt het vaak voor? Hoe zien inkopers dat het om een bluffende inschrijver gaat? Tegen welke dilemma’s lopen aanbestedende diensten aan bij bluffende inschrijvers? En wat is het belang van contractmanagement in dit geval? In deze podcast geven we antwoord op al deze vragen.

Podcast 7 – De vicieuze cirkel van de dikke documenten

De laatste jaren zien we aanbestedingsdocumenten steeds dikker worden. Je kunt wel spreken van een documenten obesitas bij het aanbesteden. Dikke documenten met alsmaar meer juridisch taalgebruik. Constateren is één, maar hoe kom je van die dikke documenten af? Hoe doorbreek je die vicieuze cirkel? Hoe voorkom je de verdere juridisering van het aanbesteden? Dat zijn de vragen die we beantwoorden in deze podcast.

Podcast 6 – Kan niet waar zijn? (deel 1)

Deze nieuwe podcast is geïnspireerd door het programma ‘Kanniewaarzijn’ van BNN/VARA en gaat over absurde of hilarische situaties die voortkomen uit de aanbestedingsregelgeving in het algemeen en het gedrag van aanbestedende diensten en inschrijvers in reactie daarop. Omdat we genoeg stof hebben om meerdere afleveringen te vullen, hebben we deze podcast deel 1 genoemd. Wordt dus vervolgd.

Podcast 5 – Een aanbesteding intrekken, waarom en hoe doe je dat?

Bij aanbestedingen gaat het vaak goed, soms fout en dan ook goed fout. En dan zit er niets anders op dan de stekker uit een aanbesteding te trekken. Maar hoe doe je dat nu precies, zo’n aanbesteding intrekken. Waar moet je dan op letten? In deze podcast staan we stil bij het soms onvermijdelijke en waarom je dat intrekken beter zo snel mogelijk kunt doen als er iets niet blijkt te kloppen.

Podcast 4 – PONT vormt basis aanbesteden

PONT staat aan de basis van alles wat met aanbesteden te maken heeft. Samen vormen de vier letters van de afkorting PONT de kortst mogelijke samenvatting die je van de aanbestedingsregels kunt geven. Nieuwsgierig geworden naar waar PONT voor staat? Luister dan naar deze podcast.

Podcast 3 – Inkoper versus verkoper

In deze podcast staan we stil bij de relatie tussen inkoper en verkoper bij het aanbesteden. Wat zijn de verschillende invalshoeken? Welke aspecten spelen bij inkoper versus verkoper een rol? En hoe kun je daar aan beide kanten van de tafel iets aan doen? Vanzelfsprekend zijn wij benieuwd hoe jullie als inkoper en verkoper hier tegenaan kijken. Laat het ons weten na beluistering van de podcast.

Podcast 2 – Kun je de kabinetsformatie aanbesteden?

Het formeren van een kabinet, zouden we dat niet moeten aanbesteden? Vanuit het oogpunt van transparantie en herstel van vertrouwen. Hoe zou zo’n aanbestedingsproces verlopen? Welke vragen komen daar dan bij aan de orde? In deze podcast onze ideeën en suggesties voor deze aanbesteding.

Podcast 1 – Is aanbesteden eerlijk?

Of aanbesteden eerlijk is, komt aan bod in deze podcast. Welke elementen spelen daarin een rol? Is het van belang of je een zittende of een nieuwe, onbekende leverancier bent? Of is dat juist niet van belang? Luister en laat ons weten hoe jij daar tegenaan kijkt!

Podcast 0 – Introductie

Met deze podcast introduceren wij, Octavia Siertsema en Peter Streefkerk, onze podcastserie ‘Alles over Aanbesteden’. Dé podcast voor inkopers én verkopers. In deze podcastserie bespreken wij laagdrempelig een breed scala aan onderwerpen over aanbestedingen/tenders. Met onze podcasts willen wij bijdragen aan het verbeteren van het vaak wat negatieve beeld over aanbestedingen en inkopers en verkopers op een meer constructieve manier met elkaar in gesprek laten gaan.

Wilt u citeren van onze podcast?

De Juridische Leidraad verwijst niet expliciet naar de correcte citeervorm van podcasts. Wel geeft deze leidraad aan dat je podcasts kunt zien als een combinatie van een interview – wegens het discussie-element – en een online publicatie.
Als u uit onze podcast wit citeren, en dat vinden wij prima, gebruik dan alsjeblieft wel de volgende de citeerwijze:
{naam van de spreker}, in: Octavia Siertsema en Peter Streefkerk in ‘{titel van de podcast}’ Podcast {nummer}, website : allesoveraanbesteden.nl